نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۰ مورد.

غلبه بر ورشکستگی

30,000 تومان

چالش گران

35,000 تومان

رقص عقاب‌ها

25,000 تومان

بده و بستان

55,000 تومان

تحول رهبری

45,000 تومان
پیشنهاد ویژه

هرگز کتاب را از روی جلد آن قضاوت نکن

4,500 تومان

سود،فرای اهداف

54,000 تومان

فرمول رهبری

19,000 تومان

رهبر هوشمند

50,000 تومان

رهبری استادانه

22,000 تومان
پیشنهاد ویژه

مهارت های موفقیت برای مدیران

ناموجود

مدیریت و رهبری

مدیریت و رهبری

سبد خرید شما

مشاهده صورت حساب
متن پیام خطا
متن پیام موفقیت